Nitha kunskapsbank för händelseanalyser

 

Denna del av Nitha stödjer lärande utifrån andras erfarenheter. Den är öppen för alla användare inom landsting och kommuner och innehåller alla analyser som är avslutade.

Med sökverktyget kan analyser selekteras efter ett eller flera kriterier och rapporterna studeras.

Med statistikverktyget kan enklare analyser göras av hela materialet eller av selekterade grupper. För djupare analys kan avidentifierade filer laddas ner för behandling i egna statistikprogram.
 

Besök i kunskapsbanken

Sök händelseanalyser
Fritext
Sök        Tryck på "Sök" för att se samtliga publicerade analyser.
 

Nya händelseanalyser