Nitha kunskapsbank för händelseanalyser

 

Denna del av Nitha stödjer lärande utifrån andras erfarenheter. Där kan alla som är intresserade söka efter händelseanalyser, ta fram statistik och ta del av sammanställda rapporter.

Med sökverktyget kan analyser selekteras efter ett eller flera kriterier och rapporterna studeras.

Med statistikverktyget kan enklare analyser göras av hela materialet eller av selekterade grupper. För djupare analys kan avidentifierade filer laddas ner för behandling i egna statistikprogram.
 

Besök i kunskapsbanken

Sök händelseanalyser
Fritext
Sök        Tryck på "Sök" för att se samtliga publicerade analyser.
 

Nya händelseanalyser