Händelseanalys - KB888936

 

 

Händelseanalysens dokument
Rapport Hämta
Analysgraf Hämta
 

Händelsen
RubrikÖvervakningsutrustning larmade inte vid hjärtstillestånd
SökordTelemetri, Hjärtstillestånd, Larm, Avliden
Händelsedatum2018-01
Startdatum för analys2018-05-14
Uppdragsdatum2018-05-08
Typ av avvikelseNegativ händelse
Typ av anmälan till Inspektionen för vård och omsorgEj anmäld
Anmälan andra myndigheterLäkemedelsverket
SpecialistområdenKirurgiska specialiteter / Thoraxkirurgi
Typ av konsekvensPåverkan på hjärta, lunga och/eller blodcirkulation
Konsekvensens allvarlighetsgradKatastrofal
DödsfallJa
Typ av arbetsprocessÖvervakning/observation
Typ av platsVårdavdelning
Involverad typ av utrustningEKG-utrustning, Patientövervakningsutrustning, Hjärtstimulator, Larmutrustning
Ingen eller flera patienter/brukare involveradeNej
Antal patienter/brukare1 patient
Diagnosgrupp09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
KönMan
Ålder75-84 år
 

Händelseanalysens resultat
Bakomliggande orsaksområden-
Typ av åtgärder-
 

Uppföljning av händelseanalysen
Beslutade åtgärder planeras vara genomförda datum2018-12-21
Beslutade åtgärder är uppföljda-
 

Kvalitetsgranskning av händelseanalysen
Antal Ja i checklista (av 14 möjliga)-
Granskarens kommentarer-
Faktainnehåll granskadNej
Metodik granskadNej
 

Organisation
VårdgivareEndast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
Organisatorisk enhetEndast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
 

Händelseanalysen överförd: 2019-02-26 14:24     Uppdaterad: -