Händelseanalys - KB8722918

 

 

Händelseanalysens dokument
Rapport Hämta
Analysgraf Hämta
Bilaga Överflyttning ambulans Endast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
 

Händelsen
RubrikBrister i bemötande och fördröjning av ambulanstransport
Sökordambulanstransport, fördröjning, bemötande, övervakning
Händelsedatum2019-05
Startdatum för analys2019-06-06
Uppdragsdatum2019-06-05
Typ av avvikelseNegativ händelse
Typ av anmälan till Inspektionen för vård och omsorgLex Maria
Anmälan andra myndigheter-
SpecialistområdenEnskilda basspecialiteter / Allmänmedicin, Prehospital vård och omsorg
Typ av konsekvensPåverkan på övriga inre organ
Konsekvensens allvarlighetsgradMåttlig
DödsfallNej
Typ av arbetsprocessTransport
Typ av platsMottagning
Involverad typ av utrustningIngen involverad utrustning
Ingen eller flera patienter/brukare involveradeNej
Antal patienter/brukare1 patient
Diagnosgrupp11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
KönMan
Ålder75-84 år
 

Händelseanalysens resultat
Bakomliggande orsaksområdenKommunikation & Information / Brister i kommunikation/information inom enheten, Procedurer, rutiner & riktlinjer / Brister i rutiner/instruktioner, Procedurer, rutiner & riktlinjer / Avsteg från rutiner/instruktioner, Utbildning & kompetens / Brister i bemötande
Typ av åtgärderFörändring av rutin eller ny rutin, Utbildning, Standardisering av utrustning/produkter, processer och rutiner
 

Uppföljning av händelseanalysen
Beslutade åtgärder planeras vara genomförda datum2019-12-31
Beslutade åtgärder är uppföljda-
 

Kvalitetsgranskning av händelseanalysen
Antal Ja i checklista (av 14 möjliga)-
Granskarens kommentarer-
Faktainnehåll granskadNej
Metodik granskadNej
 

Organisation
VårdgivareEndast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
Organisatorisk enhetEndast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
 

Händelseanalysen överförd: 2019-09-09 16:04     Uppdaterad: -