Details

Händelseanalys - KB7716591

 

 

Händelseanalysens dokument
För att kunna ladda ner filerna måste captchan godkännas.
Rapport Hämta
Analysgraf Hämta
Bilaga AHAGuidelines2019 Endast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
Bilaga EuropeanGuidelinesThrombolysis2021 Endast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
Bilaga Hjärninfarkt - trombolys och trombektomi Endast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
Bilaga Riktlinjer reperfusion Endast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
Bilaga Nationella riktlinjer för stroke - Socialstyrelsen Endast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
 

Händelsen
RubrikVård av strokepatient vid överföring mellan sjukhus
SökordStroke, Överflyttning, Trombolys, Vårdplatsbrist
Händelsedatum2022-09
Startdatum för analys2022-11-04
Uppdragsdatum2022-10-31
Typ av avvikelseNegativ händelse
Typ av anmälan till Inspektionen för vård och omsorgLex Maria
Anmälan andra myndigheter
SpecialistområdenPrehospital vård och omsorg, Neurospecialiteter / Neurologi, Neurospecialiteter / Rehabiliteringsmedicin, Enskilda basspecialiteter / Akutsjukvård
Typ av konsekvensPåverkan på hjärna, ryggmärg och/eller nerv
Konsekvensens allvarlighetsgradMåttlig
DödsfallNej
Typ av arbetsprocessBehandling
Typ av platsDaglig verksamhet
Involverad typ av utrustningIngen involverad utrustning
Ingen eller flera patienter/brukare involveradeNej
Antal patienter/brukare1 patient
Diagnosgrupp06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
KönMan
Ålder75-84 år
 

Händelseanalysens resultat
Bakomliggande orsaksområdenKommunikation & Information / Brister i kommunikation/information inom enheten, Procedurer, rutiner & riktlinjer / Brister i rutiner/instruktioner, Utbildning & kompetens / Brister i fortbildning, Procedurer, rutiner & riktlinjer / Avsteg från rutiner/instruktioner, Utbildning & kompetens / Brister i bedömning/beslut, Kommunikation & Information / Brister i kommunikation/information mellan enheter, Procedurer, rutiner & riktlinjer / Brister i rutiner tillsyn/observation/uppföljning, Kommunikation & Information / Brister i kommunikation/information av annat skäl , Omgivning & organisation / Brister i bemanningsplan vad gäller antal personal , Procedurer, rutiner & riktlinjer / Brister i rutiner diagnostik, Utbildning & kompetens / Brister i utförande av uppgift, Omgivning & organisation / Brister i ledningens planering av arbetet, Utbildning & kompetens / Brister i behandling, Teknik, utrustning & apparatur / Defekt apparatur, fabrikationsfel
Typ av åtgärderFörändring av rutin eller ny rutin, Utbildning, Ökad bemanning eller förändrad kompetens, Strukturering av kommunikation t.ex. SBAR, motläsning, Dubbelkontroller
 

Uppföljning av händelseanalysen
Beslutade åtgärder planeras vara genomförda datum2024-06-15
Beslutade åtgärder är uppföljda-
 

Kvalitetsgranskning av händelseanalysen
Antal Ja i checklista (av 14 möjliga)13-14
Granskarens kommentarerSamtliga Ja utom en. Uppdragsgivare och analysledare vidtalade.
Faktainnehåll granskadJa
Metodik granskadJa
 

Organisation
VårdgivareEndast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
Organisatorisk enhetEndast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
 

Händelseanalysen överförd: 2024-02-08 13:56           Uppdaterad: 2024-02-08 13:57