Händelseanalys - KB3400212

 

 

Händelseanalysens dokument
För att kunna ladda ner filerna måste captchan godkännas.
Rapport Hämta
Analysgraf Hämta
 

Händelsen
RubrikRapport från ambulanshelikopter uteblev i samband med flerskadescenario.
Sökordhelikopter, larm, kommunikation, flerskadescenario, rakel
Händelsedatum2019-04
Startdatum för analys2019-08-26
Uppdragsdatum2019-04-12
Typ av avvikelseNegativ händelse
Typ av anmälan till Inspektionen för vård och omsorgEj anmäld
Anmälan andra myndigheter-
SpecialistområdenPrehospital vård och omsorg
Typ av konsekvensPåverkan på organisation
Konsekvensens allvarlighetsgradBetydande
DödsfallNej
Typ av arbetsprocessInformationsöverföring
Typ av platsAkutmottagning
Involverad typ av utrustningLarmutrustning
Ingen eller flera patienter/brukare involveradeJa
Antal patienter/brukare0 patienter
Diagnosgrupp-
Kön-
Ålder-
 

Händelseanalysens resultat
Bakomliggande orsaksområdenProcedurer, rutiner & riktlinjer / Brister i rutiner/instruktioner, Procedurer, rutiner & riktlinjer / Avsteg från rutiner/instruktioner, Omgivning & organisation / Brister avseende samarbete mellan enheter, Teknik, utrustning & apparatur / Defekt apparatur, fabrikationsfel
Typ av åtgärderFörändring av rutin eller ny rutin, Ny eller modifierad utrustning, Utbildning
 

Uppföljning av händelseanalysen
Beslutade åtgärder planeras vara genomförda datum2020-06-19
Beslutade åtgärder är uppföljda-
 

Kvalitetsgranskning av händelseanalysen
Antal Ja i checklista (av 14 möjliga)9-12
Granskarens kommentarerHändelseanalysen kan publiceras i Nitha Kunskapsbank efter att rapporten har setts över med hänsyn till att det är samma typsnitt och inga tomma sidor här och där.
Faktainnehåll granskadNej
Metodik granskadJa
 

Organisation
VårdgivareEndast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
Organisatorisk enhetEndast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
 

Händelseanalysen överförd: 2020-06-29 16:04     Uppdaterad: -