Händelseanalys - KB2047474

 

 

Händelseanalysens dokument
Rapport Hämta
Analysgraf Hämta
Bilaga HÖK Gynhäko Endast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
Bilaga Vårdprogram dysplasi Endast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
Bilaga Telefonrådgivning Endast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
 

Händelsen
RubrikCervixcancer - försenad diagnos
Sökorddiagnostik, cellprovtagning, cervixcancer, komplikationsrisk
Händelsedatum2019-01
Startdatum för analys2019-02-20
Uppdragsdatum2019-02-19
Typ av avvikelseNegativ händelse
Typ av anmälan till Inspektionen för vård och omsorgLex Maria
Anmälan andra myndigheter-
SpecialistområdenKirurgiska specialiteter / Obstetrik och gynekologi, Enskilda basspecialiteter / Allmänmedicin
Typ av konsekvensPåverkan på övriga inre organ
Konsekvensens allvarlighetsgradBetydande
DödsfallNej
Typ av arbetsprocessDiagnostik
Typ av platsEj tillämpbart
Involverad typ av utrustningIngen involverad utrustning
Ingen eller flera patienter/brukare involveradeNej
Antal patienter/brukare1 patient
Diagnosgrupp02. Tumörer (C00-D48)
KönKvinna
Ålder18-49 år
 

Händelseanalysens resultat
Bakomliggande orsaksområdenProcedurer, rutiner & riktlinjer / Brister i rutiner/instruktioner, Omgivning & organisation / Brister i förberedelse av patient
Typ av åtgärderFörändring av rutin eller ny rutin, Utbildning, Minnesstöd, tex. checklistor och lathundar
 

Uppföljning av händelseanalysen
Beslutade åtgärder planeras vara genomförda datum-
Beslutade åtgärder är uppföljda-
 

Kvalitetsgranskning av händelseanalysen
Antal Ja i checklista (av 14 möjliga)-
Granskarens kommentarer-
Faktainnehåll granskadNej
Metodik granskadNej
 

Organisation
VårdgivareEndast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
Organisatorisk enhetEndast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
 

Händelseanalysen överförd: 2019-08-12 11:25     Uppdaterad: -