Händelseanalys -

 

 

Händelseanalysens dokument
 

Händelsen
Rubrik
Sökord
Händelsedatum
Startdatum för analys
Uppdragsdatum
Typ av avvikelse
Typ av anmälan till Inspektionen för vård och omsorg
Anmälan andra myndigheter
Specialistområden
Typ av konsekvens
Konsekvensens allvarlighetsgrad
Dödsfall
Typ av arbetsprocess
Typ av plats
Involverad typ av utrustning
Ingen eller flera patienter/brukare involverade
Antal patienter/brukare
Diagnosgrupp
Kön
Ålder
 

Händelseanalysens resultat
Bakomliggande orsaksområden
Typ av åtgärder
 

Uppföljning av händelseanalysen
Beslutade åtgärder planeras vara genomförda datum
Beslutade åtgärder är uppföljda
 

Kvalitetsgranskning av händelseanalysen
Antal Ja i checklista (av 14 möjliga)
Granskarens kommentarer
Faktainnehåll granskad
Metodik granskad
 

Organisation
VårdgivareEndast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
Organisatorisk enhetEndast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
 

Händelseanalysen överförd:      Uppdaterad: