Händelseanalys - KB1158947

 

 

Händelseanalysens dokument
Rapport Hämta
Analysgraf Hämta
 

Händelsen
RubrikMeckels divertikel
Sökordmeckels, divertikel, buksmärta
Händelsedatum2018-05
Startdatum för analys2018-12-13
Uppdragsdatum2018-12-12
Typ av avvikelseNegativ händelse
Typ av anmälan till Inspektionen för vård och omsorgEj anmäld
Anmälan andra myndigheter-
SpecialistområdenKirurgiska specialiteter / Kirurgi
Typ av konsekvensPåverkan på övriga inre organ
Konsekvensens allvarlighetsgradMåttlig
DödsfallNej
Typ av arbetsprocessDiagnostik
Typ av platsAkutmottagning
Involverad typ av utrustningIngen involverad utrustning
Ingen eller flera patienter/brukare involveradeNej
Antal patienter/brukare1 patient
Diagnosgrupp11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
KönMan
Ålder18-49 år
 

Händelseanalysens resultat
Bakomliggande orsaksområdenKommunikation & Information / Brister avseende tolkning av information
Typ av åtgärderUtbildning
 

Uppföljning av händelseanalysen
Beslutade åtgärder planeras vara genomförda datum-
Beslutade åtgärder är uppföljda-
 

Kvalitetsgranskning av händelseanalysen
Antal Ja i checklista (av 14 möjliga)5-8
Granskarens kommentarerAnalysteamet har gjort bedömningen att inga fel har begåtts därav avsaknad av åtgärdsplaner. Frågor såsom om det finns andra vägar att finna orsaker till patientens smärtor finns inte att läsa i rapporten. Bra skriven rapport lätt att följa händelseförloppet. Uppdragsgivaren har lyft att rapporten kan användas som diskussionsunderlag för att förbättra kommunikationen mellan verksamheterna.
Faktainnehåll granskadJa
Metodik granskadJa
 

Organisation
VårdgivareEndast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
Organisatorisk enhetEndast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
 

Händelseanalysen överförd: 2019-04-08 13:52     Uppdaterad: 2019-06-19 12:16